انبوه سازي

انبوه سازی ، ساختمان سازی و مشاوره 

 انبوه سازی ، ساختمان سازی و مشاوره شرکت ابرسازان هرمز با هدف رشد کیفیت ســاخت ، استفــاده از جدید تـرین مصـــالح و تکنولوژی های روز با شعار تامین استحکام کیفیت ، زیبایـی و صـرفه اقتصــادی فعالیت خود را آغــاز نمـود.فعــالیت شــرکت شـامل مشاوره و طراحی نقشه های سازه با استفاده از تجارب مهندسیــن با سابقــه است. هــم اکنون پس از گذشت 8 سال سابقه فعالیت مفید از شرکت های پیشرو در طراحی واجرای ابنیــه و انبـوه سازی محسوب می گـردد. نقشه برداری ، ترازیابی ، برداشت ، مساحی تفکیک اراضی ، آزمایش بتن، آزمــایش خاک از جملــه کارهای این بخش می باشد. ابــر سازان هرمز با سالهـا تجـــربه در امــر ساخت و ســـاز و با استفـــاده از دانش روز مدیریت پروژه و با ارائه منابع مالی مشخص در کمترین زمان و با بهترین کیفیت پروژه های ساختمانی را به سفارش دهنده تحویل مینماید.

 پروژه های انجام شده : ساختمان های سون - الون 1، 2 ، 3 4 ، 5 بندرعباس ویل آپارتمان های عباس آباد ویلاهای ستاره خزر نشتارود و...

شما اینجا هستید: Home خدمات انبوه سازي