شركت

شرکت انـبوه سـازان و تجارت بـیـن المللی ابرسـازان هرمز در ســال1383دربـندرعباس به شمـــــاره ثبت 6304 تأسیس گـردید. شــرکت فـعالیـت هـای خــود را در زمیـنـــــه امور پیمانکاری مربوط به راهســـــازی، ساخت سدهـا ، بندها ، ابنیه ، نقشـــه برداری،ساخت ســـازه هــای فلزی، بتنی ، مرکب (تیـــــر ورق) چوبی، سولــه ، دکوراسیون داخلی ، امور واردات و صادرات کالا های مجاز، اخذ نمایندگـــــی از شرکت های خـارجی و...آغاز نمود. هئیت مدیـره شرکت در سال 1387بـه علت گسترش فعالیتها در سطح کشـــور اقـدام به افتتاح شعبه در شهر تهران نمود و با افزایش روز افزون فعالیت در استان تهران خصوصاً شهرک های صنعتی هیئت مدیره شرکت تصمیم به انتقال مرکز اصلی شرکت از شهر بندر عباس به پایتخت نمود لذا شرکت ابرسازان هرمز در سال 1391 تحت شماره 426641 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و هم اکنون در تهران ،پاسداران ،میدان هروی مشغول بکار می باشد ،علاوه بر گسترش جغرافیایی فعالیتها ، در راستای پوشش موثر نیازهای کارفرمایان تنوع خدمات نیز در سر لوحه اقدامات کادر مدیریتی قرار گرفت و به همین منظور فعالیتهای شرکت به چند بخش تقسیم گردیده است :

1 – راه سازی ، خاک برداری ، خاکریزی و آسفالت

2 – انبوه سازی ، ساختمان سازی و مشاوره

3 – اسکلت فلزی مسکونی ، تجاری و سوله

4 – طراحی ، دکوراسیون داخلی و بازسازی

5 – بازرگانی (واردات ، فروش محصولات )

شما اینجا هستید: Home درباره ما